Publicaties

‘Working Out a Sustainable Diet: The Contested Ethics of Food Consumption in the Netherlands, 1960–85’, Journal of Contemporary History. (met Peter van Dam, online gepubliceerd). 

Een artikel over de veranderende houding van de Consumentenbond en het Voorlichtingsbureau voor de Voeding (nu Voedingscentrum) tegenover het aanzwellende debat over het duurzame dieet (ca. 9.500 woorden).

‘Resisting the Idealised ‘Healthy Lifestyle’: Medical Mavericks, Fat Activists, and Couch Potatoes in U.S. and Dutch Newspapers (1967-1989)’, Cultural and Social History 18:4 (2021) 559-584. (Gratis download)

Een paper dat laat zien hoe in de V.S. en Nederland geleidelijk weerstand ontstond tegen heersende lifestyle-adviezen, wat in de jaren zeventig en tachtig zijn weerslag had in mainstream kranten (ca. 12.500 woorden).

‘Struggling Over Healthy Lifestyles: The Dutch Nutrition Education Bureau and the Individualisation of Public Health (1940-1980)’, BMGN – Low Countries Historical Review 136:1 (2021) 4-32. (Gratis download)

Een studie naar de steeds lastigere strijd van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding (nu Voedingscentrum) tegen ‘overgewicht’ in het naoorlogse Nederland (ca. 11.000 woorden).

‘Representing Embodied Expertise: Anorexia and the Celebrity Athlete’s Lifestyle Advice’, Celebrity Studies (online versie, 2020) p. 1-19 (Gratis download).

Een artikel dat kijkt naar de aantrekkingskracht van de celebrity sporter – in dit geval Leontien van Moorsel – die als lifestyle expert wordt opgevoerd in boeken en in radio- en televisieprogramma’s (ca. 9.000 woorden).

‘“Strong as a Bear, Gracious as a Gazelle”: The Expansion of Female Athleticism in Dutch Sports Magazines and Advertisements for Sports Food and Beverages, 1960-1980’, Yearbook of Women’s History 38: Building Bodies. Transnational Historical Approaches to Sport, Gender and Ethnicities (2019) 137-152 (Gratis download).

Een hoofdstuk dat ingaat op de relatie tussen ideeën over vrouwelijkheid en sportvoeding in het Nederland van de jaren zestig en zeventig (ca. 7.000 woorden).

‘Football clubs, city images and cultural differentiation: identifying with rivalling Vitesse Arnhem and NEC Nijmegen’, Urban History 46:2 (2019) 266-287 (Gratis download).

Een artikel dat de relatie tussen stadsimago en voetbalclubimago onderzoekt aan de hand van Vitesse (Arnhem) en N.E.C. (Nijmegen) (ca. 8.000 woorden).

‘1932: De Oprichting van Conimex’, in: L. Heerma van Voss et al. (red.), Wereldgeschiedenis van Nederland (Amsterdam: Ambo Anthos, 2018) 520-525. (Gratis download)

Een hoofdstuk over de popularisering van Indonesisch voedsel in Nederland voor en na de Tweede Wereldoorlog. (ca. 2.000 woorden).

‘Yogurt’s Flexible Image during its Rise in Popularity in Post-War Belgium’, Appetite 108 (2017) 132–140. (met Frédéric Leroy)

Een analyse van de culturele waarden omtrent yogurt, en de marketing waarmee de enorme populariteit van het product werd bewerkstelligd. (ca. 7.500 woorden).

‘“Genoeglijk Onderonsje” of “Totale Oorlog”? Regionale Identificatie en Gelderse Ontmoetingen in het Nederlandse Voetbal’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 107 (2016) 211–233. (Gratis download)

Een onderzoek naar de rivaliteiten tussen Gelderse voetbalclubs, en de rol van historische stads- en regio-imago’s daarin (ca. 9.000 woorden).

‘The Domestication Of Innovation: The Image Of Canned Foods In The Netherlands, 1945-1985’, in: Louise Steel en Katharina Zinn (red.), Exploring the Materiality of Food “Stuffs”: Archaeological and Anthropological Perspectives (Londen: Routledge, 2016) 39–56.

Een hoofdstuk over de popularisering van blikvoedsel, dat in korte tijd van ‘hypermodern’ naar ‘doodgewoon’ ging (ca. 8.000 woorden).

‘Convenience and the Hierarchy of Meal Preparation. Cooking and Domestic Education in the Netherlands, 1910–1930’, Appetite, vol. 94, no. 11 (2015) p. 7-12. (Gratis download)

Bestudering van het relatieve belang van gemak en gemaksvoedsel bij de kooktips en recepten van de Nederlandse huishoudscholen (ca. 4.500 woorden).

‘“Een ongevaarlijk avontuur”: de beeldvorming omtrent buitenlandse eetculturen in Nederland, 1950-1970’, Volkskunde, vol. 116, no. 2 (2015) p. 177-192 (Gratis download).

Analyse van de popularisering van buitenlandse cuisine in Nederland in de naoorlogse periode (ca. 7.000 woorden).

‘Ready-Made Meals and Cultural Values in the Netherlands, 1950-1970’, Food & History, vol. 11, no. 1 (2013) p. 123-153. (Gratis download)

Een herschreven en vertaalde versie van mijn masterscriptie over het imago van de kant-en-klaarmaaltijd en culturele waarden in het naoorlogse Nederland (ca. 14.000 woorden).

‘Zeer serieuze plagerijtjes: Het studentenblad Trophonios, 1964-1970 ’ , Oud-Utrecht vol. 83, no. 2 (2010) p. 58-64.

Een kort, populair-wetenschappelijk stuk over de officiële studentenkrant van de Universiteit Utrecht tijdens de roerige jaren zestig (ca. 2.500 woorden).